Filozofia praktyczna 2

Filozofia praktyczna 2

Ponownie „Zaufaj życiu” Marcina Fabjańskiego:

Opie­ra­nie szczęścia na wy­obrażeniu tego, jak po­win­no ono wyglądać, tyl­ko nam to szczęście za­bie­ra.

 

Jed­no z nie­bez­pie­czeństw, ja­kie kryją się za po­go­nią za szczęściem i ucieczką od nieszczęść, po­le­ga na tym, że za szczęście uzna­je­my przy­jem­ność, a za nieszczęście – przy­krość. Kie­dy tak się dzie­je, tra­ci­my wol­ność. 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *